Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2019

tinkerbelljar
22:37
2022 7c2b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:36
7035 0275 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:36
9911 8a32 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:29
tinkerbelljar
22:29
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
tinkerbelljar
22:29
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
tinkerbelljar
22:29
Kiedy Cię potrzebują: czule się do Ciebie uśmiechają, zauważają, otwierają drzwi, poklepują do ramieniu, głaszczą, przytulają. Walczysz dla nich z całych sił, nadstawiasz policzek, podajesz dłoń. Jesteś. Bez znaczenia są wtedy fajerwerki i wcale nie chcesz gratyfikacji. Kiedy Ty potrzebujesz ich:  Ich nie ma.

Bezlitosny schemat ludzkiej pamięci.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

October 06 2019

tinkerbelljar
12:10
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viafreeway freeway
tinkerbelljar
12:08
4785 4b20 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
12:07
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viafreeway freeway

December 19 2019

tinkerbelljar
22:37
2022 7c2b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:36
7035 0275 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:36
9911 8a32 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:29
tinkerbelljar
22:29
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
tinkerbelljar
22:29
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
tinkerbelljar
22:29
Kiedy Cię potrzebują: czule się do Ciebie uśmiechają, zauważają, otwierają drzwi, poklepują do ramieniu, głaszczą, przytulają. Walczysz dla nich z całych sił, nadstawiasz policzek, podajesz dłoń. Jesteś. Bez znaczenia są wtedy fajerwerki i wcale nie chcesz gratyfikacji. Kiedy Ty potrzebujesz ich:  Ich nie ma.

Bezlitosny schemat ludzkiej pamięci.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

October 06 2019

tinkerbelljar
12:10
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viafreeway freeway
tinkerbelljar
12:08
4785 4b20 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
12:10
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl