Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

tinkerbelljar
12:11
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
tinkerbelljar
12:11
0803 c2e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
12:00
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar

March 24 2019

tinkerbelljar
23:33
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:32
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:32
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:32
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:31
5018 7919 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:31
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
tinkerbelljar
23:29

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
tinkerbelljar
23:28

March 11 2019

tinkerbelljar
22:47
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
22:46
tinkerbelljar
22:43
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
22:42
Nie piłem, a jeśli, to mało,
Żyłem i żyć mi się chciało.
Byłem zwykłym przechodniem.
Mało wiedziałem o świecie i sobie.
— Pezet-Byłem
Reposted frompastelowe pastelowe viaPezet Pezet
tinkerbelljar
22:24
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
22:21
Nie mogę zdecydować czy potrzebuję przytulenia, dużej kawy, paru pięćdziesiątek wódki czy dwóch tygodni snu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
22:20
Reposted fromniente niente viasilkdreams silkdreams
tinkerbelljar
22:19
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
tinkerbelljar
22:17
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl