Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

tinkerbelljar
20:09
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
tinkerbelljar
20:09
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viafreeway freeway
tinkerbelljar
20:06
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
tinkerbelljar
20:05
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx

November 09 2018

tinkerbelljar
09:24
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:24

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:24
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:24
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:23
1760 8afa 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
09:23
1758 63d4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
09:23
1762 dd51
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
09:21
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:21
(...) dostajesz to, czego szukasz. Kiedy szukasz u kobiety miłości, dostajesz miłość. Szukasz gówna, gówno dostajesz. Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. Kupujesz wsady, nie wierność.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:20
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:18
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
tinkerbelljar
09:18
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
09:17
2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:17
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:17
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
tinkerbelljar
09:17
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl