Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

tinkerbelljar
19:36
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— despejo.soup.
Reposted fromdespejo despejo viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:35
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:35
(…) Ja nie jestem dobra w okazywaniu uczuć jak inne dziewczęta, dlatego sprawiam wrażenie, że nic mnie to nie obchodzi, nawet jeśli jest inaczej. Wolę zatrzymać różne rzeczy dla siebie. Wiem, że to źle wygląda, ale taka jestem.
— Kiera Cass
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:35
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:34
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:33
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:31
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viawakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
19:28
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— Volantification
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
tinkerbelljar
19:27
tinkerbelljar
19:26
9567 f677
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:25
Reposted fromshakeme shakeme viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:24
1383 bf50
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:23
Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:23
3704 6fd2 500
Reposted fromTankistD TankistD viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:22
"Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu."
- Woody Allen
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
tinkerbelljar
19:21
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viasleeplessnight sleeplessnight
tinkerbelljar
19:13
"W pewnym wieku" spotykając ciekawego faceta zaczynasz się modlić w duchu "proszę, nie okaż się popaprańcem". Bo wygląda to zbyt obiecująco żeby mogło być prawdziwe. Ale w gruncie rzeczy lubisz ludzi, nawet popaprańcow, sama jesteś ciekawym przypadkiem, więc chociaż się nie boisz. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:13
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
19:11
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapimpmyheart pimpmyheart
tinkerbelljar
19:10
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl