Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

tinkerbelljar
14:19
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
tinkerbelljar
14:18
1710 0837
Reposted fromoutoflove outoflove
tinkerbelljar
14:11
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
14:11
2311 29ac
Reposted fromoutoflove outoflove
tinkerbelljar
14:10
8294 1183
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
tinkerbelljar
14:06
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viafreeway freeway

July 25 2017

22:24
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
tinkerbelljar
22:24
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
19:11
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viakurdebele kurdebele
tinkerbelljar
19:11
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to, czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście “ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo “te góry powinny być wyższe w  środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię “jego skóra powinna być bardziej różowa” albo “jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Joseph Zinker
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakurdebele kurdebele
tinkerbelljar
18:33
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
18:33
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaoutoflove outoflove

July 24 2017

tinkerbelljar
13:25
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea

July 19 2017

14:36

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

tinkerbelljar
14:32

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viafreeway freeway
tinkerbelljar
14:27
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakurdebele kurdebele
tinkerbelljar
14:07
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viascorpix scorpix
tinkerbelljar
14:07
1558 cccc
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
14:06
tinkerbelljar
14:06
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl