Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

tinkerbelljar
12:52
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viavstane vstane
tinkerbelljar
12:51
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
tinkerbelljar
12:51
Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viavstane vstane
tinkerbelljar
12:41
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
tinkerbelljar
11:54
7118 4044
tinkerbelljar
11:52
tinkerbelljar
11:51

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
tinkerbelljar
11:51
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viadiscombobulated discombobulated
tinkerbelljar
11:50
tinkerbelljar
11:49
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadiscombobulated discombobulated
tinkerbelljar
11:49
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadiscombobulated discombobulated
tinkerbelljar
12:51
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
tinkerbelljar
12:51
Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viavstane vstane
tinkerbelljar
12:41
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
tinkerbelljar
11:54
7118 4044
tinkerbelljar
11:52
tinkerbelljar
11:51

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
tinkerbelljar
11:51
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viadiscombobulated discombobulated
tinkerbelljar
11:50
tinkerbelljar
11:49
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadiscombobulated discombobulated
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl