Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

tinkerbelljar
12:10
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viafreeway freeway
tinkerbelljar
12:08
4785 4b20 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
12:07
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viafreeway freeway

April 28 2019

tinkerbelljar
21:41
5856 da29 500
Reposted fromMadristas Madristas viascorpix scorpix
tinkerbelljar
21:37
tinkerbelljar
21:34
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
21:33
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
21:33
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viawakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
21:33
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
21:32
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx
tinkerbelljar
21:32
Nie pozwól mi nigdy powrócić do miejsc, z których, z uzasadnionych powodów, odeszłam. Do wspomnień, które zostały już przeanalizowane, rozłożone na czynniki pierwsze i przetransformowane w marzenia. Nie pozwól mi powracać do ludzi, którzy mnie opuścili, zostawiając mnie z brakującymi, ważnymi dla mnie częściami świata - mimo, że usilnie znowu chcą się w nim pojawić - ja już wszystko odbudowałam i w moim świecie nie ma pustych miejsc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
21:30
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski - "Krew elfów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:46
4624 9700
Reposted frombotanyplay botanyplay viafreeway freeway
tinkerbelljar
19:46
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viascorpix scorpix
tinkerbelljar
19:45
8410 909b 500
Reposted fromsavatage savatage viakurdebele kurdebele
tinkerbelljar
19:44
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
tinkerbelljar
19:44
19:43
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viascorpix scorpix

March 28 2019

tinkerbelljar
23:28
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
tinkerbelljar
23:28
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl