Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

tinkerbelljar
16:08
7714 b959
Reposted frommoai moai viafreeway freeway
tinkerbelljar
16:08
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viafreeway freeway
tinkerbelljar
16:07
3300 91cd
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
tinkerbelljar
16:07
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
tinkerbelljar
16:07
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viafreeway freeway
tinkerbelljar
15:50
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viafreeway freeway
tinkerbelljar
15:50
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viafreeway freeway
tinkerbelljar
15:50
7995 7838
tinkerbelljar
15:50
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viafreeway freeway
15:39
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:35
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:35
4367 d7f1 500
Reposted fromjerzjezy jerzjezy viaredheads redheads
tinkerbelljar
15:34
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viayoungsters youngsters
tinkerbelljar
15:30
5497 5380
Reposted fromoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:28
5518 f4ca 500
Reposted fromoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:28
tinkerbelljar
15:27
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:27
tinkerbelljar
15:18
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
15:18
Reposted fromlaserpony laserpony viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl