Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

tinkerbelljar
20:57
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viafreeway freeway
tinkerbelljar
20:57
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
tinkerbelljar
20:55
3176 1642
tinkerbelljar
20:53
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
tinkerbelljar
20:52
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viatoniewszystko toniewszystko
tinkerbelljar
20:51

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
tinkerbelljar
20:51
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
tinkerbelljar
20:28
3825 4618 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaAyumi Ayumi
tinkerbelljar
20:27
tinkerbelljar
20:25
4832 6c30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
tinkerbelljar
20:25
5932 24ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove

October 25 2017

tinkerbelljar
14:36
9165 01cf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafreeway freeway
tinkerbelljar
14:35
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaoutoflove outoflove

October 22 2017

tinkerbelljar
20:21
6590 3b72
tinkerbelljar
20:21
7303 b91a 500
tinkerbelljar
20:20
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viasleeplessnight sleeplessnight
tinkerbelljar
20:20
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
tinkerbelljar
20:20

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
tinkerbelljar
20:19
4027 78a0 500
Borszewicz.
tinkerbelljar
20:15
Tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze
będę seksi

Obiecuję
sobie szczerze
że z popiołów
wyskoczę w kieckę
— Mikromusic
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl